"ТОВ "ЮВА ЕНЕРДЖІ"

Про компанію

Місія

Працюємо, щоб зробити Україну світлішою!

Про нас

"ТОВ "ЮВА ЕНЕРДЖІ" - електромонтажна компанія з великим досвідом будівельно-монтажних робіт, у зв'язку з чим будівництво об'єктів виконується якісно, та в терміни,що дозволяє давати гарантію на виконану роботу. Для зручності своїх клієнтів Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВА ЕНЕРДЖІ" виконує повний спектр електромонтажних робіт

 • Монтаж кабельних та повітряних ліній
 • Будівництво підстанцій
 • Проектування внутрішніх та зовнішніх електричних мереж
 • Розробка проектно-кошторисної документації різної категорії складності
 • Монтаж внутрішніх і зовнішніх мереж електропостачання
 • Монтаж систем зовнішнього та внутрішнього електроосвітлення
 • Щитове обладнання
 • Проектування
 • Будівництво
 • Обслуговування

Документи

Сертифікати

Сертифікат про проходження навчання по встановленню високовольтних муфт напругою 52-170 кВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВА ЕНЕРДЖІ» має в свому підпорядкуванні працівників які пройшли навчання по встановленню високовольтних муфт напругою 52-170 кВ та отримали відповідний сертифікат

Donwload PDF

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт(послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури

Огран сертифікації «СЕРТСИСТЕМС » цим сертифікатом підтверджує, що система менеджменту якості ТОВ «ЮВА ЕНЕРДЖІ» стосовно: 

 • електромонтажних робіт(43.21)
 • інших будівельно-монтажних робіт (43.29)
 • виробництва електронних компонентів(26.11)
 • будівництва споруд електропостачання та комунікації(42.22)
 • діяльності у сфері інжинірингу,геології та геодезії (71.12)
 • неспеціалізованої оптової торгіві( 46.90)

Відповідає вимогам міжнародного тандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»

Donwload PDF

Ліцензія видана ДЕРЖАВНОЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ УКРАЇНИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВА ЕНЕРДЖІ» має право виконувати:

 • монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме: електричне устаткуванняелектричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000В (до 110 кВ включно)
 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 110 кВ включно)
 • роботи в шурфах, траншеях , котлованах
 • земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікації
 • роботи,що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників
 • зварювальні (електрозварювальні) роботи.
Donwload PDF

Дозвіл

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВА ЕНЕРДЖІ» має в свому підпорядкуванні інженера-проектувальника, який пройшов професійну атестацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам  у сфері діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації та знань. 

Роботи (послуги), пов’язані зі створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом : іненерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації.

Donwload PDF

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВА ЕНЕРДЖІ» має право виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки

Donwload PDF

Сертифікат на систему менеджменту якості

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВА ЕНЕРДЖІ» має право здійснювати господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності

Donwload PDF